Cuidamos de tu saludgeneración tras generación. Primera botica en Vilassar de Dalt desde 1680

Condiciones generales de uso y la política de privacidad

Autoritzo a Farmàcia de Dalt:

1. Incorporar les dades personals recaptades en el present formulari a un fitxer inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades i que el seu titular és Farmàcia Global.
2. Permetre el tractament d’aquestes dades del fitxer la finalitat del qual de la seva creació és la presentació de serveis de farmàcia.
3. Cedir-los a aquelles entitats o administracions públiques a les quals sigui necessari cedir aquestes dades per disposició legal, així com a altres empreses que col·laborin amb *Farmàcia de *Dalt en el tractament de les dades per a la creació de nous serveis de farmàcia i per a l’enviament d’informació sobre productes i serveis oferts per les mercantils, a través de correu postal, electrònica, fax, etc..
Les dades subministrades hauran de ser exactes, comprometent-se a l’afectat a comunicar qualsevol *modficiación sobre els mateix.

Farmàcia de Dalt es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal, i a aplicar-los les mesures de seguretat adequades, reconeixent, en tot cas, el dret de l’afectat a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancelaciónen l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre havent de dirigir-se per a tal exercici o qualsevol aclariment a Farmàcia de Dalt · Av. Santa Maria, 2 · 08339 · Vilassar de Dalt · Barcelona.